foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Belgian Street Rod Association

Oprichting


Geef toe, ons landje kan toch niet onvertegenwoordigd zijn op Europees niveau als het over street rodding gaat.
En als we het doen, dan doen we dat zo goed mogelijk en in elk geval met de juiste structuur.

In de herfst van 2004 was het dan zover.
Er ging heel wat voorbereiding aan vooraf, zo gaat dat nu eenmaal...
Het resultaat was de start van de vzw Belgian Street Rod Association®

 

Een vzw


Eén van de voorwaarden voor het bekomen van de nationale vertegenwoordiging bij de ESRA is een officiële structuur. Het werd een vereniging zonder winstoogmerk.

Ons doel


•    promotie van de auto in de geschiedenis
•    verenigen van personen die oude auto's aanpassen aan hun persoonlijke wensen (… street rodding...) in het bijzonder
      auto's waarvan het model gecreëerd werd voor 1949.
•    vertegenwoordiger bij de ESRA ; de ESRA-Rep verdedigt onze belangen op de halfjaarlijkse Europese vergaderingen en 
      brengt nadien verslag uit aan de leden

 

Geregistreerd handelsmerk  ®


Om onze identiteit veilig te stellen werd gezorgd voor een geregistreerd handelsmerk bij het Benelux Merkenbureau.
Er kan immers maar één de echte zijn, nietwaar?