foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Belgian Street Rod Association

OLDTIMERSTATUUT NIEUWE EVOLUTIE

 

A LEEFTIJD VAN DE OLDTIMER

De leeftijd wordt voor alle categorieën van voertuigen 25

jaar, dus ook voor de bedrijfs- en militaire voertuigen die momenteel 30 jaar moeten zijn om van het oldtimerstatuut

te genieten.

 

B GEBRUIK OLDTIMER

Deze voertuigen zijn uitgesloten van volgend gebruik:

° Commercieel en professioneel gebruik

° Woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer

° Bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van Personen gelijkgesteld gratis vervoer

° Gebruik als wertuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten

 

Definities die toegevoegd werden aan het KB 15.03.1968 om dit gebruik duidelijk te omschrijven.

 

° commercieel gebruik: elk gebruik dat bedoeld is voor of gericht is op zakelijk of persoonlijk financieel gewin

° professioneel gebruik: elk gebruik ten behoeve van de beroepsuitoefening of de bedrijfsvoertuigen

° woon-werkverkeer: de verplaatsing van en naar de plaats van tewerkstelling

° woon-schoolverkeer: de verplaatsing van en naar een onderwijsinstelling door studerenden.

 

De oldtimers zullen dus dag en nacht mogen rijden en dienen niet noodzakelijk gebruikt te worden in het kader

van een behoorlijk toegelaten manifestatie.

Gedaan met de soms moeilijke controles van de politie, behalve indien u de oldtimer zou gebruiken voor commerciële,

professionele doeleinden of tijdens het woon-werk of woon-schoolverkeer.

 

 

Het is nog enkel wachten op de publicatie in het Belgisch

Staatsblad !

M. Wathelet voorziet het in voege treden van het nieuwe

oldtimerstatuut omstreeks 01 juni 2013

 

Bron: BFOV magazine waar voor dank